ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ตำรวจภูธรภาค 1-9
dot
dot
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
dot
dot
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
dot
dot
dot
bulletกองบัญชาการศึกษา
bulletกองกำลังพล
bulletกองอัตรากำลังพล
dot
dot
bulletศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาตื
bulletกองสารนิเทศ ตร.


ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ตร.ระดับ สว.ขึ้นไปทั่วประเทศ
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ตร.ภาค 4

รายชื่อข้าราชการตำรวจ กองร้อยอบรมที่ 4 ศฝร.ภาค 7 จว.นครปฐม
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4
(ขอนแก่น)
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งด้านล่างนี้ ( รวมทุกสายของภาค 4)
  PP P4.PDF

 

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
1 ร.ต.ต. จำนงค์ ขันทอง รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 08 4032 2191  
2 ร.ต.ต. ชัยยะ แสงจันทร์นวล รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภาค 4 08  0412 3906  
3  ร.ต.ต. เวช ศิริชัยเดช รอง สวป.สภ.บุ่งคล้า จว.บึงกาฬ 08 2311 1638  
4 ร.ต.ต. สาคร โพนสิงห์ รอง สว.สส.สภ.สร้างคอม จว.อุดรธานี 08 5643 8354  
5 ร.ต.ต. วีระชัย ม่วงรอด รอง สว.จร.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 08  9418 4454  
6 ร.ต.ต. มุจจะริน อ่อนศรี รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 08 1263 2371  
7 ร.ต.ต. สัมฤทธิ์ ขวัญพรม รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภาค 4 08 8029 8093  
8 ร.ต.ต. วิเชียร คงคล้าย รอง สวป.สภ.ทุ่งเขาหลวง จว.ร้อยเอ็ด 087225 2329  
9 ร.ต.ต. พิภพ คณะเมือง รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 089 416 1804  
10 ร.ต.ต. ทนงชัย สุนารักษ์ รอง สวป.สภ.แวง จว.สกลนคร 087215 0588  
11 ร.ต.ต. สุริยา ขันแข็ง รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร 08 4518 4069  
12 ร.ต.ต. ชวนินทร์ อินคำคา รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย จว.เลย 081261 7502  
13 ร.ต.ต.หญิง ปภาดา ศรีสารคาม รอง.สว.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภาค 4 08 9913 7439  
14 ร.ต.ต. เพชร กุจนา รอง สวป.สภ.ปลาปาก จว.นครพนม 08 1320 1925  
15 ร.ต.ต. ไพรัช อัฐนาค รอง สวป.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธ์ุ 08 9713 0696  
16 ร.ต.ต. ประชา วรแสน รอง สวป.สภ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น 08  6630 1803  
17 ร.ต.ต. ภูวดล คำมูล รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ชัย จว.ขอนแก่น 09 0187 9939  

ภาพข้าราชการตำรวจ(ชุดกากี คอแบะ รวบรวมลงให้ตามที่เจ้าตัวส่งมาครับ)
 www.police5055.com Copyright © 2012 All Rights Reserved.