ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ตำรวจภูธรภาค 1-9
dot
dot
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
dot
dot
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
dot
dot
dot
bulletกองบัญชาการศึกษา
bulletกองกำลังพล
bulletกองอัตรากำลังพล
dot
dot
bulletศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาตื
bulletกองสารนิเทศ ตร.


ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ตร.ระดับ สว.ขึ้นไปทั่วประเทศ
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ตร.ภาค 9


รายชื่อข้าราชการตำรวจ กองร้อยอบรมที่ 4 ศฝร.ภาค 7 จว.นครปฐม
ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งด้านล่างนี้  สาย อก.และ ปป.

P9.pdf

 

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
1  ร.ต.ต. กั้น      อวะภาค รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภาค 9 09 0884 2135  
2 ร.ต.ต. ศุภชัย ขวัญมนิจ รอง สว.ฝอ.1บก.อก.ภาค  9 08 5883 7221  
3  ร.ต.ต. วิรัตน์ บุญช่วย รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภาค 9 08 1898 3662  
4 ร.ต.ต.หญิง พวงน้อย กุลประสิทธิ์ รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ภาค 9 08 1476 5959  
5 ร.ต.ต. วินัย เพ็ชร์กาศ รอง สว.ธร.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 08 6284 1543  
6 ร.ต.ต. สมพงษ์ พูลชุม รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 08 1536 9953  
7 ร.ต.ต. สุชาติ คำดวง รอง สวป.สภ.สมบ่อ จว.สงขลา 08 4407 2141  
8 ร.ต.ต. สิทธิศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 08 9295 9902  
9 ร.ต.ต. หรูน อิสรียพงค์ รอง สวป.สภ.บ้านหนองเอื้อง จว.ตรัง 08 6269 1751  
10 ร.ต.ต. มนัส คงชู รอง สว.ธร.ภ.จว.พัทลุง 08 9599 8173  
11 ร.ต.ต. ธนา วงศ์สุวรรณ รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร จว.ชุมพร 08 4069 0856  
             

ภาพข้าราชการตำรวจ(ชุดกากี คอแบะ รวบรวมลงให้ตามที่เจ้าตัวส่งมาครับ)
 


ร.ต.ต.วิรัตน์ บุญช่วย
รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9
08 1898 3662
ร.ต.ต.ศุภชัย ขวัญมนิต
รอง สว. ฝอ 1บก.อก.ภาค 9
08 5883 7221
ร.ต.ต.หญิง พวงน้อย กุลประสิทธิ์
รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ภ.9
08 1478 5959
     
ร.ต.ต.สิทธิศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
รอง.สว.สส.สภ.ควนเนียง จ.สงขลา
08 9295 9902
ร.ต.ต.สุชาติ คำดวง
รอง สวป.สภ.สมบ่อ จว.สงขลา
08 4407 2141

 www.police5055.com Copyright © 2012 All Rights Reserved.