ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ตำรวจภูธรภาค 1-9
dot
dot
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
dot
dot
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
dot
dot
dot
bulletกองบัญชาการศึกษา
bulletกองกำลังพล
bulletกองอัตรากำลังพล
dot
dot
bulletศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
bulletสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาตื
bulletกองสารนิเทศ ตร.


ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ตร.ระดับ สว.ขึ้นไปทั่วประเทศ
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รายชื่อเพื่อน 5055 ที่ประสงค์ร่วมงานวันคืนสู่เย้า ณ.ไร่กุสุมา อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี


 

รายชื่อเพื่อน 5055 ที่ได้แจ้งความจำนงมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นพบปะสังสรรค์ 104

 ณ.ไร่กุสุมา อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ผมจะทยอยรวบรวมจาก LINE ตามที่ทุกท่านได้แจ้งทางทีมงานหมวดโม บรรดาศักดิ์ ฯไว้
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายเอามาลงไว้ที่นี่จนกว่าจะถึงวันงานครับ

ลำดับ ยศ. ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัว รวมยอด โทรศํพท์
1 ร.ต.ต. ต่อวงค์ สุขสม 1    
2 ร.ต.ต. สถาพร ร้อยแก้ว 2    
3 ร.ต.ต. สิทธิเดช
ปนสันเทียะ 3    
4 ร.ต.ต. วินัย รุมดี 5    
5 ร.ต.ต. สุทิน แลกันทะ 8    
6 ร.ต.ต. บรรดาศักดิ์ คำโม 9    
7 ร.ต.ต. สังวร ทวันเวทย์ 11    
8 ร.ต.ต. สุจินต์ หาญเมืองใจ 12    
9 ร.ต.ต. จอม เนียมคำ 14    
10 ร.ต.ต. บุญเสริม เขียนสุวรรณ 15    
11 ร.ต.ต. เกษตร จันทราวาส 16    
12 ร.ต.ต. กร ทิมให้ผล 17 2  
13 ร.ต.ต. นุสร ผลใหม่ 18    
13 ร.ต.ต. ทวีศักดิ์ บุญรอด 19    
14 ร.ต.ต. ไพรัช อัฐนาค 21    
15 ร.ต.ต. อภิโรจน์ สารพูนทรัพย์ 25    
16 ร.ต.ต. นิคม จันทร์น้อย 26    
17 ร.ต.ต. ไพรัช ศรีสุวรรณ 28    
18 ร.ต.ต. สุธี กำราญศึก 30    
19 ร.ต.ต. จำนงค์ ขันทอง 32    
20 ร.ต.ต. ชาญชัย บุญทา 36    
21 ร.ต.ต. พิมล ชาวดอน 44    
22 ร.ต.ต. สมชาย วายุพัตร 46    
23 ร.ต.ต. ไพศาล เวชวงค์ 47    
24 ร.ต.ต. สิทธิศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 48 1  
25 ร.ต.ต. บรรพต  เพ็ชรมา 49 2  
26 ร.ต.ต. นนทวิศิษฐ์  กฤษณะสุวรรณ์ 52    
27 ร.ต.ต. วัฒนา พลอยเพชร 53    
28 ร.ต.ต. ณรงค์ชัย สุวรรณ์ 54    
29 ร.ต.ต. ธีระวุฒิ คำหริ่ง 59    
30 ร.ต.ต. ประทวน พุ่มพฤกษ์ 62    
31 ร.ต.ต. สุเทพ สุระกุล 63    
32 ร.ต.ต. อภิชาติ เจริญทิม 67    
33 ร.ต.ต. ธีระยุทธ สามณฑา 68    
34 ร.ต.ต. วิรัตน์ จิตรอารม 69    
35 ร.ต.ต. นิคม ลุนจันทร์ 71    
36 ร.ต.ต. กัมปนาท ฮวดจำปา 73    
37 ร.ต.ต. วิสิทธิ์ กิ้นโบราณ 79    
38 ร.ต.ต. วรเศรษฐ์ ธิติพงศ์เมธี 80    
39 ร.ต.ต. ศุภชัย ขันนาแล
81    
40 ร.ต.ต. ทองปน โพธิ์ขาว 83    
41 ร.ต.ต. สุรพล ชูใจ 84    
42 ร.ต.ต. โกมล เลยหยุด 87    
43 ร.ต.ต. นิยม ราชวิบูลย์ 90    
44 ร.ต.ต. ทนงชัย สุนารักษ์ 92    
45 ร.ต.ต. สง่า อินทำ 94    
46 ร.ต.ต. ยศธร ดนตรี 98    
47 ร.ต.ต. ฤทธิ์ฤกษ์ ลวดทอง 99    
48 ร.ต.ต. สมศักดิ์ ชัยรัตนสุวรรณ 101    
49 ร.ต.ต. กองแพง เกียรติชัยภูมิ 102    
50 ร.ต.ต. สมพงษ์ โรยแก้ว 103    
51 ร.ต.ต. จรัญ มากลัด 104    
52 ร.ต.ต. สิทธิศักดิ์ ไชยยะ 108    
53 ร.ต.ต. วิชัย เส็งสูนย์ 109    
54 ร.ต.ต. ชำนาญ แสนแสน 110    
55 ร.ต.ต. ประมาณ สุวรรณชาติ 111    
56 ร.ต.ต. ทศพล ช่วยงาน 115    
57 ร.ต.ต. นิรัตน์ ตันทวี 116    
58 ร.ต.ต. ประชา วรแสน 117    
59 ร.ต.ต. ภิภพ คณะเมือง 119 2  
60 ร.ต.ต. สันต์ หลวงพันเทา 123    
61 ร.ต.ต. จริวัฒน์ ศิริธรรม 127    
62 ร.ต.ต. รัชพล ดื่นตา 131    
63 ร.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ สิทธิโพธิ์ 133 3  
64 ร.ต.ต. มงคล ชูกวาว 138    
65 ร.ต.ต. บุญจันทร์ สายมูล 139 2  
66 ร.ต.ต. วิรัตน์ บุญช่วย 140    
67 ร.ต.ต. นเรศ วาดเขียน 142    
68 ร.ต.ต. สมใจ สุจจิต 143    
69 ร.ต.ต. บัณฑิต ศรีสมาน 144    
70 ร.ต.ต. อาทิตย์ สุขกา 148    
71 ร.ต.ต. บุญยิ่ง สัมมาเพ็ชร์ 153    
72 ร.ต.ต. อนุศักดิ์ มงคลหัตถี 154    
73 ร.ต.ต. สุทน ธานีพูน 158    
74 ร.ต.ต. พิเดช ภู่ทอง 161    
75 ร.ต.ต.หญิง ปภาดา ศรีสารคาม 164    
             
             
             
             

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

สัมผัสกับบรรยากาศริมทะเลในตอนเย็นๆกับการพบปะสังสรรค์เพื่อนพ้องน้องพี่ 5055 ประจำปี 2558 ที่.สายธารรีสอร์ท อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
บรรยากาศงานวันพบปะสังสรรค์ประจำปี ของพวกเราชาว 5055 ณ.ไร่กุสุมารีสอร์ต อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
คณะกรรมการ 5055และตัวแทน ภาค 1 ออกสำรวจพื้นที่ ณ.ไร่กุสุมา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี
ตัวแทนเพื่อน 5055 ร่วมงานฌาปนกิจศพแม่พิมพ์ บุญรอด มารดาของ ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ บุญรอด อ.เมือง จว.นครปฐม
กิจกรรมตัวแทนรุ่น 5055 ร่วมงานวันฌาปนกิจศพคุณแม่ของ ร.ต.ต.สมชาย วาุยุพักตร์ ที่.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วีดีโอเก็บตกควันหลงการฝึกวิฃาพละศึกษาในตอนเช้าๆของนักเรียนอบรม กองร้อยปกครองที่ 4 เอามาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งทางเว็บไซต์ตามคำเรียกร้องของผองเพื่อนครับ
สดๆร้อนๆกับภาพความประทับใจของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาร่วมคืนสู่เหย้าดาวประจักษ์5055 ที่ รร.ริเวอร์ จว.นครปฐม
กิจกรรมของตัวแทนเพื่อน 5055 ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและร่วมวันฌาปนกิจศพคุณพ่อของ ร.ต.ต.นเรศ วาดเขียน ที่วัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ
แนะนำโรงแรมริเวอร์ จว.นครปฐม สถานที่นัดรวมพลคนร้อย 4 (ลูกหว้า 50 )
วีดีโอบรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์ชุดที่ 3 (ตอนสุดท้าย)หลังจากที่ได้ดำเนินการตัดต่อมาเกือบทั้งวันในวันหยุดวันรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พวกเราที่ไม่ได้มาร่วมได้รับรู้และร่วมสนุกไปกับพวกเราด้วยขอเชิญรับชมได้ครับ
ผ่านไปสดๆร้อนๆเมื่อคืนวานนี้เองกับการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์นายร้อย 5055 ชาวลูกหว้า 104 นครปฐมรอบปฐมฤกษ์ครั้งที่ 1 ณ.ชายหาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านรับชมบรรยากาศของงานกิจกรรมพบปะสังสรรค์ชาว5055 กองร้อยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ปฐมฤกษ์ )ณ.จังเกิลเบย์รีสอร์ท แหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2555
พวกเราชาว 5055 ทุกท่านช่วยส่งกำลังใจให้เพื่อนๅของเราที่มุ่งหน้าสู่แดนใต้ด้ามขวานทองของไทย เพื่อปฎิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา
ขอร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆของเราทุกคนที่จัดงานฉลองและทำบุญเนื่องในโอกาสที่ดีทุกท่านครับ
เมื่อปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เดินทางไปกับคณะการตรวจเยี่ยมของ ผบก.สส.ได้เดินทางไปทางสายเหนือได้พบกับ ว่าที่ ร.ต.ต.สำรวย ไชยเจริญ รอง.สว.งานเก็บกู้วัตถุระเบิด กก.ตชด.32 พะเยา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ขอแสดงความขอบคุณเพื่อนๆ5055 กองร้อย 4 ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3-4 ภาคอิสานทุกท่านที่ให้การต้อนรับเพื่อนๆจากกรุงเทพมหานครในการเดินทางไปเยี่ยมเยือน(อย่างไม่เป็นทางการ)ตามเส้นทางที่ผ่านไปในหลายจังหวัด
ส่วนหนึ่งของควาทรงจำที่ดีๆของพี่น้องชาวร้อย 4 ที่เราได้รับมอบและแบ่งปันน้ำใจให้กัน อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยแต่คุณค่าของมันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจลืมเลือนได้www.police5055.com Copyright © 2012 All Rights Reserved.